Depunere proiect

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiul SUCEAVA, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate

  • să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică.
  • să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiul SUCEAVA şi care vizează un spaţiu public, deschis, aflat în proprietatea Municipiul SUCEAVA, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor (nu sunt eligibile proiecte care propun dotări/amenajări în incinta clădirilor administrate de instituții publice)
  • să se refere doar la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a Municipiului SUCEAVA
  • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare
  • să fie delimitate zonal
  • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect
  • să se încadreze în domeniile prevazute în prezentul Regulament

Nu sunteți in perioada de depunere a proiectelor !